Bé és sabut que la música des que naixem exerceix un impacte tal que es converteix en font d’energia, moviment, alegria i joc. En l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Ontinyent podem comprovar-ho tractant diferents nuclis temàtics entorn de la música i reflexionant sobre la importància en la infància.

A través de la nostra metodologia, pretenem consensuar una sèrie de principis metodològics bàsics perquè els nens i nenes de 0 a 3 anys a través de les aules i a les seves cases puguen arribar a tenir la millor formació educativa musical possible:

  • L’entorn sonor com a font principal d’informació: Tot al nostre voltant té activitat sonora. Hem d’adonar-nos d’això i escoltar-ho tot.
  • Aprofitar l’oferta musical de la societat, destacant el folklore propi: La música forma part de la nostra societat, aprofundir en la música tradicional i del lloc en el qual vivim és primordial com a eix de la nostra cultura musical i educacional.
  • Relacions amb la resta de les matèries artístiques: L’expressió plàstica i interpretativa ens ajudaran a desenvolupar una visió més completa de les manifestacions sonores.
  • El joc com a base fonamental per a l’aprenentatge musical: S’ha de potenciar la curiositat, imaginació i creativitat en un context lúdic.

Amb tot açò, a les classes de música de 0 a 3 anys, tractem d’incentivar el creixement harmònic i equilibrat dels nens i nenes, intentem ajudar al desenvolupament motriu i del llenguatge, augmentar el nivell sensorial d’audició́ i promoure la participació́ de les famílies en l’educació́ dels seus fills. Els tallers de música de 0 3 anys es realitzen en sessions setmanals, on els nens es familiaritzen amb la música en companyia dels seus pares, que participen activament de les activitats.

  • Grups reduïts
  • Música amb família

Professora