A la nostra Escola estudiem el llenguatge musical en dos etapes ben diferenciades. La primera és l’etapa de 4, 5 i 6 anys on els alumnes d’iniciació musical utilitzen la MÚSICA com a via de sensibilització, estímul i desenvolupament vocal i auditiu, escoltant i produint sons. Amb l’ajuda de la MÚSICA potenciem les capacitats, tant a nivell cognitiu i psicomotriu com d’expressió, memòria, creativitat…

A partir dels 7 anys canviem d’etapa i els alumnes aprenen llenguatge musical gràcies a la metodología d’aula virtual música. Sistema innovador i progressiu que utilitza les noves tecnologies com a suport/reforç per a la motivació en l’aprenentatge del llenguatge musical.

Iniciació Musical – Preparatori (4 a 6 anys) - La MÚSICA com a via de sensibilització, estímul i desenvolupament vocal i auditiu, escoltant i produint sons. Amb l’ajuda de la MÚSICA ....
Llenguatge musical (aulavirtualmusica.com) - Gràcies a la metodología d'aula virtual música hem creat un innovador i progressiu sistema que utilitza les noves tecnologies com a suport/reforç per a la motivació en l'aprenentatge del llenguatge musical.