Gràcies a la metodología d’aula virtual música hem creat un innovador i progressiu sistema que utilitza les noves tecnologies com a suport/reforç per a la motivació en l’aprenentatge del llenguatge musical.

El sistema d’aprenentatge del Llenguatge Musical consisteix en treballar de manera independent les fases del procés d’aprenentatge del Llenguatge Musical, per a aconseguir una major comprensió per part de l’alumne i gradualment anar afegint de manera progressiva els diferents elements.

  • Aulavirtualmusica.com
  • Llenguatge Musical Interactiu
  • Noves tecnologíes

Professors