El que es pretén al Combo Big Band es que els alumnes posen en comú els continguts assolits a les classes individuals i ho fem a través de Standard`s de jazz, swing, inclús rock i amb ferramentes tan atractives com la improvisació, els “solos” i la barreja d’estils musicals.

  • Improvisació
  • Jazz

Director